ไทยเซฟไทย
ผู้ลงทะเบียน1,845,780 ราย
จังหวัด
จำนวน
กรุงเทพมหานคร
247,799 ราย
สมุทรปราการ
71,349 ราย
นนทบุรี
57,814 ราย
ปทุมธานี
46,820 ราย
พระนครศรีอยุธยา
38,218 ราย
อ่างทอง
4,864 ราย
ลพบุรี
25,431 ราย
สิงห์บุรี
7,900 ราย
ชัยนาท
22,507 ราย
สระบุรี
30,121 ราย
ชลบุรี
71,549 ราย
ระยอง
47,470 ราย
จันทบุรี
10,787 ราย
ตราด
10,863 ราย
ฉะเชิงเทรา
28,686 ราย
ปราจีนบุรี
16,131 ราย
นครนายก
9,271 ราย
สระแก้ว
11,066 ราย
นครราชสีมา
89,928 ราย
บุรีรัมย์
23,691 ราย
สุรินทร์
10,207 ราย
ศรีสะเกษ
10,727 ราย
อุบลราชธานี
15,040 ราย
ยโสธร
7,264 ราย
ชัยภูมิ
22,679 ราย
อำนาจเจริญ
2,993 ราย
บึงกาฬ
2,990 ราย
หนองบัวลำภู
3,832 ราย
ขอนแก่น
57,712 ราย
อุดรธานี
17,122 ราย
เลย
8,619 ราย
หนองคาย
4,227 ราย
มหาสารคาม
5,602 ราย
ร้อยเอ็ด
6,866 ราย
กาฬสินธุ์
8,730 ราย
สกลนคร
9,254 ราย
นครพนม
3,498 ราย
มุกดาหาร
2,629 ราย
เชียงใหม่
106,436 ราย
ลำพูน
33,097 ราย
ลำปาง
15,739 ราย
อุตรดิตถ์
15,640 ราย
แพร่
5,680 ราย
น่าน
2,883 ราย
พะเยา
4,042 ราย
เชียงราย
21,492 ราย
แม่ฮ่องสอน
2,221 ราย
นครสวรรค์
31,541 ราย
อุทัยธานี
6,169 ราย
กำแพงเพชร
11,612 ราย
ตาก
13,671 ราย
สุโขทัย
9,959 ราย
พิษณุโลก
28,268 ราย
พิจิตร
6,017 ราย
เพชรบูรณ์
8,807 ราย
ราชบุรี
26,706 ราย
กาญจนบุรี
14,466 ราย
สุพรรณบุรี
19,445 ราย
นครปฐม
40,968 ราย
สมุทรสาคร
25,905 ราย
สมุทรสงคราม
2,612 ราย
เพชรบุรี
10,105 ราย
ประจวบคีรีขันธ์
19,339 ราย
นครศรีธรรมราช
41,141 ราย
กระบี่
9,377 ราย
พังงา
1,574 ราย
ภูเก็ต
16,448 ราย
สุราษฎร์ธานี
19,351 ราย
ระนอง
4,305 ราย
ชุมพร
25,363 ราย
สงขลา
41,772 ราย
สตูล
10,150 ราย
ตรัง
33,915 ราย
พัทลุง
5,760 ราย
ปัตตานี
13,213 ราย
ยะลา
13,325 ราย
นราธิวาส
7,511 ราย
ประเภทผู้ลงทะเบียน1,845,780 ราย
ประชาชน
508,047 ราย
พนักงาน
1,337,733 ราย
รายงานประเมินความเสี่ยง27,732,400 ครั้ง
ผู้ทำแบบประเมินความเสี่ยง
22,217,487 ครั้ง
ผู้ทำแบบประเมินความเสี่ยง (แบบไม่ลงทะเบียน)
5,514,913 ครั้ง