ไทยเซฟไทย
ผู้ลงทะเบียน1,827,072 ราย
จังหวัด
จำนวน
กรุงเทพมหานคร
245,382 ราย
สมุทรปราการ
70,815 ราย
นนทบุรี
57,156 ราย
ปทุมธานี
45,842 ราย
พระนครศรีอยุธยา
37,276 ราย
อ่างทอง
4,846 ราย
ลพบุรี
25,101 ราย
สิงห์บุรี
7,869 ราย
ชัยนาท
22,466 ราย
สระบุรี
29,915 ราย
ชลบุรี
70,450 ราย
ระยอง
46,823 ราย
จันทบุรี
10,600 ราย
ตราด
10,809 ราย
ฉะเชิงเทรา
28,514 ราย
ปราจีนบุรี
16,090 ราย
นครนายก
9,249 ราย
สระแก้ว
10,998 ราย
นครราชสีมา
89,455 ราย
บุรีรัมย์
23,632 ราย
สุรินทร์
10,173 ราย
ศรีสะเกษ
10,677 ราย
อุบลราชธานี
14,935 ราย
ยโสธร
7,257 ราย
ชัยภูมิ
22,638 ราย
อำนาจเจริญ
2,977 ราย
บึงกาฬ
2,977 ราย
หนองบัวลำภู
3,821 ราย
ขอนแก่น
57,395 ราย
อุดรธานี
17,024 ราย
เลย
8,544 ราย
หนองคาย
4,210 ราย
มหาสารคาม
5,558 ราย
ร้อยเอ็ด
6,808 ราย
กาฬสินธุ์
8,652 ราย
สกลนคร
9,232 ราย
นครพนม
3,474 ราย
มุกดาหาร
2,619 ราย
เชียงใหม่
104,639 ราย
ลำพูน
32,455 ราย
ลำปาง
15,666 ราย
อุตรดิตถ์
15,557 ราย
แพร่
5,657 ราย
น่าน
2,871 ราย
พะเยา
4,014 ราย
เชียงราย
21,342 ราย
แม่ฮ่องสอน
2,199 ราย
นครสวรรค์
31,569 ราย
อุทัยธานี
6,154 ราย
กำแพงเพชร
11,541 ราย
ตาก
13,601 ราย
สุโขทัย
9,924 ราย
พิษณุโลก
27,796 ราย
พิจิตร
5,914 ราย
เพชรบูรณ์
8,754 ราย
ราชบุรี
24,540 ราย
กาญจนบุรี
14,394 ราย
สุพรรณบุรี
19,413 ราย
นครปฐม
40,651 ราย
สมุทรสาคร
25,776 ราย
สมุทรสงคราม
2,600 ราย
เพชรบุรี
10,050 ราย
ประจวบคีรีขันธ์
19,308 ราย
นครศรีธรรมราช
41,058 ราย
กระบี่
9,324 ราย
พังงา
1,564 ราย
ภูเก็ต
16,274 ราย
สุราษฎร์ธานี
19,287 ราย
ระนอง
4,267 ราย
ชุมพร
25,302 ราย
สงขลา
40,420 ราย
สตูล
10,142 ราย
ตรัง
33,806 ราย
พัทลุง
5,738 ราย
ปัตตานี
13,204 ราย
ยะลา
13,307 ราย
นราธิวาส
7,503 ราย
ประเภทผู้ลงทะเบียน1,827,072 ราย
ประชาชน
496,230 ราย
พนักงาน
1,330,842 ราย
รายงานประเมินความเสี่ยง24,820,854 ครั้ง
ผู้ทำแบบประเมินความเสี่ยง
20,293,011 ครั้ง
ผู้ทำแบบประเมินความเสี่ยง (แบบไม่ลงทะเบียน)
4,527,843 ครั้ง