Logo
ไทยเซฟไทย
"ไทยประเมินเซฟไทย ครัวเรือนปลอดภัย ที่ทำงานไร้โควิด"
คัดกรองก่อนเข้าทำงาน
สำหรับพนักงาน : ประเมินความเสี่ยงการแพร่เชื้อให้กับเพื่อนในที่ทำงาน
คัดกรองก่อนเข้าบ้าน
สำหรับบุคคลทั่วไป : ประเมินความเสี่ยงการแพร่เชื้อให้กับคนที่รักในบ้าน
เข้าสู่ระบบ
icon
คู่มือการใช้งาน | รายงานสรุป | แนะนำติชมระบบไทยเซฟไทย | เกี่ยวกับระบบ
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข