ไทยเซฟไทย

10 จังหวัด

สถานประกอบการลงทะเบียน

ข้อมูล ณ 26 พฤศจิกายน 2565
วันนี้ รวม

1

สระบุรี

0

932

2

ชัยนาท

0

376

3

สิงห์บุรี

0

210

4

ลพบุรี

0

790

5

อ่างทอง

0

225

6

พระนครศรีอยุธยา

0

971

7

ปทุมธานี

0

1,357

8

นนทบุรี

0

2,127

9

สมุทรปราการ

0

1,886

10

กรุงเทพมหานคร

0

11,150