ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ86 แห่ง
ตำบล
จำนวน
ปราณบุรี
10 แห่ง
เขาน้อย
37 แห่ง
ปากน้ำปราณ
12 แห่ง
หนองตาแต้ม
17 แห่ง
วังก์พง
9 แห่ง
เขาจ้าว
1 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ86 แห่ง
อุตสาหกรรม
4 แห่ง
บริษัท
8 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
3 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
1 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
44 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
5 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
16 แห่ง