ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ185 แห่ง
ตำบล
จำนวน
ตลาดกระทุ่มแบน
12 แห่ง
อ้อมน้อย
73 แห่ง
ท่าไม้
8 แห่ง
สวนหลวง
25 แห่ง
บางยาง
4 แห่ง
คลองมะเดื่อ
29 แห่ง
หนองนกไข่
1 แห่ง
ดอนไก่ดี
14 แห่ง
แคราย
8 แห่ง
ท่าเสา
11 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ185 แห่ง
อุตสาหกรรม
20 แห่ง
บริษัท
77 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
5 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
6 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
37 แห่ง
สถานบันเทิง
2 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
7 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
17 แห่ง