ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ362 แห่ง
ตำบล
จำนวน
พระปฐมเจดีย์
51 แห่ง
บางแขม
6 แห่ง
พระประโทน
11 แห่ง
ธรรมศาลา
16 แห่ง
ตาก้อง
2 แห่ง
มาบแค
7 แห่ง
สนามจันทร์
53 แห่ง
ดอนยายหอม
31 แห่ง
ถนนขาด
7 แห่ง
บ่อพลับ
10 แห่ง
นครปฐม
31 แห่ง
วังตะกู
17 แห่ง
หนองปากโลง
11 แห่ง
สามควายเผือก
5 แห่ง
ทุ่งน้อย
1 แห่ง
หนองดินแดง
8 แห่ง
วังเย็น
0 แห่ง
โพรงมะเดื่อ
7 แห่ง
ลำพยา
16 แห่ง
สระกะเทียม
11 แห่ง
สวนป่าน
3 แห่ง
ห้วยจรเข้
39 แห่ง
ทัพหลวง
16 แห่ง
หนองงูเหลือม
3 แห่ง
บ้านยาง
0 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ362 แห่ง
อุตสาหกรรม
26 แห่ง
บริษัท
84 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
7 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
3 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
144 แห่ง
สถานบันเทิง
2 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
29 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
33 แห่ง