ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ336 แห่ง
ตำบล
จำนวน
ปากน้ำโพ
83 แห่ง
กลางแดด
1 แห่ง
เกรียงไกร
4 แห่ง
แควใหญ่
0 แห่ง
ตะเคียนเลื่อน
3 แห่ง
นครสวรรค์ตก
115 แห่ง
นครสวรรค์ออก
16 แห่ง
บางพระหลวง
3 แห่ง
บางม่วง
9 แห่ง
บ้านมะเกลือ
12 แห่ง
บ้านแก่ง
8 แห่ง
พระนอน
9 แห่ง
วัดไทร
30 แห่ง
หนองกรด
16 แห่ง
หนองกระโดน
10 แห่ง
หนองปลิง
12 แห่ง
บึงเสนาท
5 แห่ง
ท่าทอง
0 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ336 แห่ง
อุตสาหกรรม
3 แห่ง
บริษัท
28 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
25 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
5 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
175 แห่ง
สถานบันเทิง
2 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
1 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
18 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
45 แห่ง