ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ186 แห่ง
ตำบล
จำนวน
ปากช่อง
70 แห่ง
กลางดง
20 แห่ง
จันทึก
10 แห่ง
วังกะทะ
3 แห่ง
หมูสี
12 แห่ง
หนองสาหร่าย
20 แห่ง
ขนงพระ
8 แห่ง
โป่งตาลอง
5 แห่ง
คลองม่วง
7 แห่ง
หนองน้ำแดง
21 แห่ง
วังไทร
2 แห่ง
พญาเย็น
8 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ186 แห่ง
อุตสาหกรรม
8 แห่ง
บริษัท
32 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
2 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
1 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
71 แห่ง
สถานบันเทิง
2 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
13 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
35 แห่ง