ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ518 แห่ง
ตำบล
จำนวน
บางละมุง
43 แห่ง
หนองปรือ
331 แห่ง
หนองปลาไหล
7 แห่ง
โป่ง
9 แห่ง
เขาไม้แก้ว
7 แห่ง
ห้วยใหญ่
16 แห่ง
ตะเคียนเตี้ย
8 แห่ง
นาเกลือ
97 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ518 แห่ง
อุตสาหกรรม
0 แห่ง
บริษัท
125 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
4 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
3 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
99 แห่ง
สถานบันเทิง
11 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
116 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
87 แห่ง