ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ124 แห่ง
ตำบล
จำนวน
ในเมือง
14 แห่ง
บ้านกล้วย
40 แห่ง
ท่าชัย
10 แห่ง
ชัยนาท
15 แห่ง
เขาท่าพระ
18 แห่ง
หาดท่าเสา
10 แห่ง
ธรรมามูล
7 แห่ง
เสือโฮก
5 แห่ง
นางลือ
5 แห่ง
วังตาบัว
0 แห่ง
โพธิ์ตาก
0 แห่ง
นาทราย
0 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ124 แห่ง
อุตสาหกรรม
1 แห่ง
บริษัท
6 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
15 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
1 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
53 แห่ง
สถานบันเทิง
1 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
2 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
5 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
32 แห่ง