ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ51 แห่ง
ตำบล
จำนวน
บางเตย
10 แห่ง
คลองควาย
8 แห่ง
สามโคก
12 แห่ง
กระแซง
4 แห่ง
บางโพธิ์เหนือ
1 แห่ง
เชียงรากใหญ่
1 แห่ง
บ้านปทุม
7 แห่ง
บ้านงิ้ว
5 แห่ง
เชียงรากน้อย
2 แห่ง
บางกระบือ
0 แห่ง
ท้ายเกาะ
1 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ51 แห่ง
อุตสาหกรรม
3 แห่ง
บริษัท
11 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
1 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
1 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
25 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
0 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
6 แห่ง