ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ64 แห่ง
ตำบล
จำนวน
บางขุนเทียน
16 แห่ง
บางค้อ
11 แห่ง
บางมด
25 แห่ง
จอมทอง
12 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ64 แห่ง
อุตสาหกรรม
0 แห่ง
บริษัท
15 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
1 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
2 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
24 แห่ง
สถานบันเทิง
1 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
0 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
13 แห่ง