ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ373 แห่ง
ตำบล
จำนวน
บางพลัด*
1 แห่ง
บางบำหรุ*
1 แห่ง
บางอ้อ*
0 แห่ง
ศิริราช
30 แห่ง
บ้านช่างหล่อ
21 แห่ง
บางขุนนนท์
5 แห่ง
บางขุนศรี
48 แห่ง
บางยี่ขัน*
2 แห่ง
อรุณอมรินทร์
264 แห่ง
*บางยี่ขัน
0 แห่ง
*บางบำหรุ
1 แห่ง
*บางอ้อ
0 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ373 แห่ง
อุตสาหกรรม
0 แห่ง
บริษัท
97 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
4 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
0 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
62 แห่ง
สถานบันเทิง
6 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
111 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
68 แห่ง