ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ304 แห่ง
ตำบล
จำนวน
สมเด็จเจ้าพระยา
19 แห่ง
คลองสาน
19 แห่ง
บางลำภูล่าง
18 แห่ง
คลองต้นไทร
248 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ304 แห่ง
อุตสาหกรรม
3 แห่ง
บริษัท
63 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
3 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
1 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
24 แห่ง
สถานบันเทิง
3 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
142 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
46 แห่ง