ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ314 แห่ง
ตำบล
จำนวน
คลองจั่น
196 แห่ง
วังทองหลาง
1 แห่ง
ลาดพร้าว*
5 แห่ง
คลองกุ่ม*
0 แห่ง
สะพานสูง*
2 แห่ง
คันนายาว*
0 แห่ง
จรเข้บัว*
0 แห่ง
หัวหมาก
110 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ314 แห่ง
อุตสาหกรรม
2 แห่ง
บริษัท
87 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
5 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
1 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
55 แห่ง
สถานบันเทิง
1 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
55 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
1 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
50 แห่ง