ไทยเซฟไทย

10 จังหวัด

สถานประกอบการลงทะเบียน

ข้อมูล ณ 29 มกราคม 2565
วันนี้ รวม

1

ภูเก็ต

4

546

2

เชียงราย

2

756

3

นครศรีธรรมราช

2

830

4

อุตรดิตถ์

1

330

5

ลำพูน

1

561

6

เชียงใหม่

1

2,224

7

สกลนคร

1

282

8

ขอนแก่น

1

1,248

9

ระยอง

1

1,076

10

ชัยนาท

1

291