ไทยเซฟไทย

10 จังหวัด

สถานประกอบการลงทะเบียน

ข้อมูล ณ 11 สิงหาคม 2565
วันนี้ รวม

1

4

0

2

กรุงเทพมหานคร

2

11,132

3

สงขลา

1

975

4

พิษณุโลก

1

599