ไทยเซฟไทย
ผู้ลงทะเบียน1,561,517 ราย
จังหวัด
จำนวน
กรุงเทพมหานคร
216,352 ราย
สมุทรปราการ
64,492 ราย
นนทบุรี
50,659 ราย
ปทุมธานี
39,370 ราย
พระนครศรีอยุธยา
33,844 ราย
อ่างทอง
4,384 ราย
ลพบุรี
19,062 ราย
สิงห์บุรี
5,625 ราย
ชัยนาท
21,149 ราย
สระบุรี
27,411 ราย
ชลบุรี
61,320 ราย
ระยอง
38,618 ราย
จันทบุรี
7,179 ราย
ตราด
7,569 ราย
ฉะเชิงเทรา
25,597 ราย
ปราจีนบุรี
14,021 ราย
นครนายก
7,812 ราย
สระแก้ว
8,860 ราย
นครราชสีมา
83,520 ราย
บุรีรัมย์
22,528 ราย
สุรินทร์
9,039 ราย
ศรีสะเกษ
9,546 ราย
อุบลราชธานี
11,544 ราย
ยโสธร
5,925 ราย
ชัยภูมิ
20,066 ราย
อำนาจเจริญ
2,531 ราย
บึงกาฬ
2,580 ราย
หนองบัวลำภู
3,562 ราย
ขอนแก่น
49,995 ราย
อุดรธานี
14,394 ราย
เลย
7,584 ราย
หนองคาย
3,707 ราย
มหาสารคาม
5,132 ราย
ร้อยเอ็ด
6,402 ราย
กาฬสินธุ์
7,639 ราย
สกลนคร
7,933 ราย
นครพนม
2,972 ราย
มุกดาหาร
1,642 ราย
เชียงใหม่
90,814 ราย
ลำพูน
30,429 ราย
ลำปาง
14,472 ราย
อุตรดิตถ์
13,575 ราย
แพร่
5,010 ราย
น่าน
2,275 ราย
พะเยา
3,758 ราย
เชียงราย
19,150 ราย
แม่ฮ่องสอน
2,100 ราย
นครสวรรค์
23,766 ราย
อุทัยธานี
4,949 ราย
กำแพงเพชร
9,516 ราย
ตาก
7,971 ราย
สุโขทัย
8,874 ราย
พิษณุโลก
22,829 ราย
พิจิตร
5,255 ราย
เพชรบูรณ์
6,268 ราย
ราชบุรี
21,670 ราย
กาญจนบุรี
11,481 ราย
สุพรรณบุรี
17,089 ราย
นครปฐม
34,199 ราย
สมุทรสาคร
24,282 ราย
สมุทรสงคราม
1,761 ราย
เพชรบุรี
9,153 ราย
ประจวบคีรีขันธ์
17,320 ราย
นครศรีธรรมราช
21,086 ราย
กระบี่
8,700 ราย
พังงา
1,465 ราย
ภูเก็ต
15,130 ราย
สุราษฎร์ธานี
17,634 ราย
ระนอง
3,961 ราย
ชุมพร
21,996 ราย
สงขลา
27,853 ราย
สตูล
9,276 ราย
ตรัง
17,346 ราย
พัทลุง
5,034 ราย
ปัตตานี
9,170 ราย
ยะลา
12,304 ราย
นราธิวาส
5,311 ราย
ประเภทผู้ลงทะเบียน1,561,517 ราย
ประชาชน
394,114 ราย
พนักงาน
1,167,403 ราย
รายงานประเมินความเสี่ยง16,128,661 ครั้ง
ผู้ทำแบบประเมินความเสี่ยง
13,553,591 ครั้ง
ผู้ทำแบบประเมินความเสี่ยง (แบบไม่ลงทะเบียน)
2,575,070 ครั้ง