ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ32 แห่ง
ตำบล
จำนวน
หาดเสี้ยว
7 แห่ง
ป่างิ้ว
1 แห่ง
แม่สำ
1 แห่ง
แม่สิน
1 แห่ง
บ้านตึก
8 แห่ง
หนองอ้อ
0 แห่ง
ท่าชัย
6 แห่ง
ศรีสัชนาลัย
2 แห่ง
ดงคู่
1 แห่ง
บ้านแก่ง
2 แห่ง
สารจิตร
3 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ32 แห่ง
อุตสาหกรรม
2 แห่ง
บริษัท
6 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
1 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
0 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
14 แห่ง
สถานบันเทิง
1 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
0 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
5 แห่ง