ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ36 แห่ง
ตำบล
จำนวน
หนองบัว
13 แห่ง
หนองภัยศูนย์
3 แห่ง
โพธิ์ชัย
1 แห่ง
หนองสวรรค์
0 แห่ง
หัวนา
2 แห่ง
บ้านขาม
3 แห่ง
นามะเฟือง
0 แห่ง
บ้านพร้าว
1 แห่ง
โนนขมิ้น
0 แห่ง
ลำภู
8 แห่ง
กุดจิก
1 แห่ง
โนนทัน
1 แห่ง
นาคำไฮ
3 แห่ง
ป่าไม้งาม
0 แห่ง
หนองหว้า
0 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ36 แห่ง
อุตสาหกรรม
3 แห่ง
บริษัท
4 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
4 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
0 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
19 แห่ง
สถานบันเทิง
1 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
1 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
3 แห่ง