ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ101 แห่ง
ตำบล
จำนวน
นครนายก
32 แห่ง
ท่าช้าง
7 แห่ง
บ้านใหญ่
22 แห่ง
วังกระโจม
1 แห่ง
ท่าทราย
0 แห่ง
ดอนยอ
3 แห่ง
ศรีจุฬา
4 แห่ง
ดงละคร
4 แห่ง
ศรีนาวา
2 แห่ง
สาริกา
6 แห่ง
หินตั้ง
4 แห่ง
เขาพระ
2 แห่ง
พรหมณี
14 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ101 แห่ง
อุตสาหกรรม
4 แห่ง
บริษัท
16 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
8 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
0 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
46 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
4 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
15 แห่ง