ไทยเซฟไทย
# เขตสุขภาพ จังหวัด จำนวนสถานประกอบการ
1 เขตสุขภาพ 1 เชียงใหม่ 2,834
2 เขตสุขภาพ 1 ลำพูน 641
3 เขตสุขภาพ 1 ลำปาง 356
4 เขตสุขภาพ 1 แพร่ 277
5 เขตสุขภาพ 1 น่าน 130
6 เขตสุขภาพ 1 พะเยา 208
7 เขตสุขภาพ 1 เชียงราย 859
8 เขตสุขภาพ 1 แม่ฮ่องสอน 104
9 เขตสุขภาพ 2 อุตรดิตถ์ 399
10 เขตสุขภาพ 2 ตาก 395
จำนวนข้อมูล : 77 รายการ