ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ99 แห่ง
ตำบล
จำนวน
สะบารัง
16 แห่ง
อาเนาะรู
7 แห่ง
จะบังติกอ
5 แห่ง
บานา
21 แห่ง
ตันหยงลุโละ
5 แห่ง
คลองมานิง
1 แห่ง
กะมิยอ
2 แห่ง
บาราโหม
0 แห่ง
ปะกาฮะรัง
5 แห่ง
รูสะมิแล
28 แห่ง
ตะลุโบะ
4 แห่ง
บาราเฮาะ
4 แห่ง
ปุยุด
1 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ99 แห่ง
อุตสาหกรรม
2 แห่ง
บริษัท
10 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
8 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
2 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
55 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
2 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
10 แห่ง