ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ416 แห่ง
ตำบล
จำนวน
หาดใหญ่
263 แห่ง
ควนลัง
20 แห่ง
คูเต่า
3 แห่ง
คอหงส์
53 แห่ง
คลองแห
17 แห่ง
คลองหอยโข่ง*
0 แห่ง
คลองอู่ตะเภา
4 แห่ง
ฉลุง
4 แห่ง
ทุ่งลาน*
0 แห่ง
ท่าช้าง*
0 แห่ง
ทุ่งใหญ่
3 แห่ง
ทุ่งตำเสา
9 แห่ง
ท่าข้าม
6 แห่ง
น้ำน้อย
2 แห่ง
บางกล่ำ*
0 แห่ง
บ้านพรุ
24 แห่ง
บ้านหาร*
0 แห่ง
พะตง
8 แห่ง
แม่ทอม*
0 แห่ง
โคกม่วง*
0 แห่ง
ทุ่งลาน*
0 แห่ง
คลองหอยโข่ง*
0 แห่ง
บ้านหาร*
0 แห่ง
แม่ทอม*
0 แห่ง
ท่าช้าง*
0 แห่ง
บางกล่ำ*
0 แห่ง
คลองหรัง*
0 แห่ง
ทุ่งขมิ้น*
0 แห่ง
พิจิตร*
0 แห่ง
นาหม่อม*
0 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ416 แห่ง
อุตสาหกรรม
9 แห่ง
บริษัท
72 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
11 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
4 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
139 แห่ง
สถานบันเทิง
3 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
65 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
63 แห่ง