ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ70 แห่ง
ตำบล
จำนวน
พิมาน
18 แห่ง
คลองขุด
25 แห่ง
ควนขัน
3 แห่ง
บ้านควน
5 แห่ง
ฉลุง
6 แห่ง
เกาะสาหร่าย
1 แห่ง
ตันหยงโป
1 แห่ง
เจ๊ะบิลัง
4 แห่ง
ตำมะลัง
2 แห่ง
ปูยู
1 แห่ง
ควนโพธิ์
0 แห่ง
เกตรี
4 แห่ง
ท่าแพ*
0 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ70 แห่ง
อุตสาหกรรม
0 แห่ง
บริษัท
10 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
10 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
1 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
38 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
1 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
8 แห่ง