ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ201 แห่ง
ตำบล
จำนวน
ท่าตะเภา
43 แห่ง
ปากน้ำ
10 แห่ง
ท่ายาง
9 แห่ง
บางหมาก
11 แห่ง
นาทุ่ง
12 แห่ง
นาชะอัง
10 แห่ง
ตากแดด
17 แห่ง
บางลึก
9 แห่ง
หาดพันไกร
6 แห่ง
วังไผ่
23 แห่ง
วังใหม่
11 แห่ง
บ้านนา
4 แห่ง
ขุนกระทิง
8 แห่ง
ทุ่งคา
14 แห่ง
วิสัยเหนือ
6 แห่ง
หาดทรายรี
4 แห่ง
ถ้ำสิงห์
4 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ201 แห่ง
อุตสาหกรรม
6 แห่ง
บริษัท
22 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
43 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
5 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
87 แห่ง
สถานบันเทิง
2 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
3 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
24 แห่ง