ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ98 แห่ง
ตำบล
จำนวน
กะทู้
20 แห่ง
ป่าตอง
72 แห่ง
กมลา
6 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ98 แห่ง
อุตสาหกรรม
1 แห่ง
บริษัท
33 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
2 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
2 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
12 แห่ง
สถานบันเทิง
4 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
2 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
27 แห่ง