ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ206 แห่ง
ตำบล
จำนวน
ท่าศาลา
25 แห่ง
กลาย
10 แห่ง
ท่าขึ้น
4 แห่ง
หัวตะพาน
3 แห่ง
กะหรอ
0 แห่ง
สระแก้ว
10 แห่ง
โมคลาน
4 แห่ง
นบพิตำ
0 แห่ง
ไทยบุรี
139 แห่ง
ดอนตะโก
1 แห่ง
ตลิ่งชัน
7 แห่ง
กรุงชิง
0 แห่ง
โพธิ์ทอง
3 แห่ง
นาเหรง
0 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ206 แห่ง
อุตสาหกรรม
0 แห่ง
บริษัท
5 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
12 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
2 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
135 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
0 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
41 แห่ง