ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ186 แห่ง
ตำบล
จำนวน
ปากน้ำ
53 แห่ง
กระบี่ใหญ่
21 แห่ง
กระบี่น้อย
19 แห่ง
เกาะศรีบอยา*
0 แห่ง
เขาคราม
13 แห่ง
เขาทอง
2 แห่ง
คลองขนาน*
0 แห่ง
คลองเขม้า*
0 แห่ง
โคกยาง*
0 แห่ง
ตลิ่งชัน*
0 แห่ง
ทับปริก
5 แห่ง
ปกาสัย*
0 แห่ง
ห้วยยูง*
0 แห่ง
เหนือคลอง*
0 แห่ง
ไสไทย
23 แห่ง
อ่าวนาง
32 แห่ง
หนองทะเล
18 แห่ง
คลองประสงค์
0 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ186 แห่ง
อุตสาหกรรม
1 แห่ง
บริษัท
33 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
4 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
1 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
57 แห่ง
สถานบันเทิง
3 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
2 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
44 แห่ง