ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ292 แห่ง
ตำบล
จำนวน
หัวหิน
168 แห่ง
หนองแก
72 แห่ง
หินเหล็กไฟ
23 แห่ง
หนองพลับ
9 แห่ง
ทับใต้
12 แห่ง
ห้วยสัตว์ใหญ่
4 แห่ง
บึงนคร
4 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ292 แห่ง
อุตสาหกรรม
3 แห่ง
บริษัท
80 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
7 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
4 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
45 แห่ง
สถานบันเทิง
4 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
16 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
63 แห่ง