ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ36 แห่ง
ตำบล
จำนวน
ทับสะแก
5 แห่ง
อ่างทอง
5 แห่ง
นาหูกวาง
9 แห่ง
เขาล้าน
6 แห่ง
ห้วยยาง
5 แห่ง
แสงอรุณ
6 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ36 แห่ง
อุตสาหกรรม
3 แห่ง
บริษัท
4 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
4 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
0 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
19 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
0 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
2 แห่ง