ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ57 แห่ง
ตำบล
จำนวน
ชะอำ
37 แห่ง
บางเก่า
1 แห่ง
นายาง
1 แห่ง
เขาใหญ่
9 แห่ง
หนองศาลา
2 แห่ง
ห้วยทรายเหนือ
3 แห่ง
ไร่ใหม่พัฒนา
0 แห่ง
สามพระยา
1 แห่ง
ดอนขุนห้วย
3 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ57 แห่ง
อุตสาหกรรม
0 แห่ง
บริษัท
14 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
3 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
1 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
16 แห่ง
สถานบันเทิง
1 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
3 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
1 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
14 แห่ง