ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ49 แห่ง
ตำบล
จำนวน
เขาย้อย
8 แห่ง
สระพัง
3 แห่ง
บางเค็ม
2 แห่ง
ทับคาง
2 แห่ง
หนองปลาไหล
0 แห่ง
หนองปรง
1 แห่ง
หนองชุมพล
16 แห่ง
ห้วยโรง
4 แห่ง
ห้วยท่าช้าง
2 แห่ง
หนองชุมพลเหนือ
11 แห่ง
หนองหญ้าปล้อง
0 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ49 แห่ง
อุตสาหกรรม
16 แห่ง
บริษัท
19 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
2 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
0 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
5 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
0 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
1 แห่ง