ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ126 แห่ง
ตำบล
จำนวน
นครชัยศรี
12 แห่ง
บางกระเบา
2 แห่ง
วัดแค
2 แห่ง
ท่าตำหนัก
16 แห่ง
บางแก้ว
6 แห่ง
ท่ากระชับ
1 แห่ง
ขุนแก้ว
12 แห่ง
ท่าพระยา
3 แห่ง
พะเนียด
3 แห่ง
บางระกำ
7 แห่ง
โคกพระเจดีย์
1 แห่ง
ศรีษะทอง
13 แห่ง
แหลมบัว
2 แห่ง
ศรีมหาโพธิ์
1 แห่ง
สัมปทวน
5 แห่ง
วัดสำโรง
1 แห่ง
ดอนแฝก
4 แห่ง
ห้วยพลู
7 แห่ง
วัดละมุด
6 แห่ง
บางพระ
2 แห่ง
บางแก้วฟ้า
2 แห่ง
ลานตากฟ้า
5 แห่ง
งิ้วราย
7 แห่ง
ไทยาวาส
6 แห่ง
ศาลายา*
0 แห่ง
มหาสวัสดิ์*
0 แห่ง
คลองโยง*
0 แห่ง
มหาสวัสดิ์*
0 แห่ง
คลองโยง*
0 แห่ง
ศาลายา*
0 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ126 แห่ง
อุตสาหกรรม
17 แห่ง
บริษัท
51 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
2 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
6 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
19 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
2 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
18 แห่ง