ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ31 แห่ง
ตำบล
จำนวน
เขาพระ
5 แห่ง
เดิมบาง
6 แห่ง
นางบวช
5 แห่ง
เขาดิน
3 แห่ง
ปากน้ำ
2 แห่ง
ทุ่งคลี
3 แห่ง
โคกช้าง
2 แห่ง
หัวเขา
2 แห่ง
หัวนา
0 แห่ง
บ่อกรุ
1 แห่ง
วังศรีราช
0 แห่ง
ป่าสะแก
0 แห่ง
ยางนอน
1 แห่ง
หนองกระทุ่ม
1 แห่ง
องค์พระ*
0 แห่ง
ห้วยขมิ้น*
0 แห่ง
ด่านช้าง*
0 แห่ง
หนองมะค่าโม่ง*
0 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ31 แห่ง
อุตสาหกรรม
0 แห่ง
บริษัท
4 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
3 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
0 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
22 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
0 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
1 แห่ง