ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ11 แห่ง
ตำบล
จำนวน
เลาขวัญ
1 แห่ง
หนองโสน
1 แห่ง
หนองประดู่
2 แห่ง
หนองปลิง
2 แห่ง
หนองนกแก้ว
0 แห่ง
ทุ่งกระบ่ำ
4 แห่ง
หนองฝ้าย
1 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ11 แห่ง
อุตสาหกรรม
0 แห่ง
บริษัท
1 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
1 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
0 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
7 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
0 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
1 แห่ง