ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ46 แห่ง
ตำบล
จำนวน
ชนแดน
15 แห่ง
ดงขุย
5 แห่ง
ท่าข้าม
4 แห่ง
พุทธบาท
10 แห่ง
ลาดแค
3 แห่ง
บ้านกล้วย
1 แห่ง
ซับเปิม
0 แห่ง
ซับพุทรา
0 แห่ง
ตะกุดไร
6 แห่ง
ศาลาลาย
2 แห่ง
ท้ายดง*
0 แห่ง
วังโป่ง*
0 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ46 แห่ง
อุตสาหกรรม
1 แห่ง
บริษัท
1 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
3 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
0 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
32 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
0 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
7 แห่ง