ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ52 แห่ง
ตำบล
จำนวน
หนองฉาง
11 แห่ง
หนองยาง
7 แห่ง
หนองนางนวล
3 แห่ง
หนองสรวง
5 แห่ง
บ้านเก่า
2 แห่ง
อุทัยเก่า
3 แห่ง
ทุ่งโพ
4 แห่ง
ทุ่งพง
1 แห่ง
เขาบางแกรก
8 แห่ง
เขากวางทอง
8 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ52 แห่ง
อุตสาหกรรม
0 แห่ง
บริษัท
1 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
9 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
0 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
27 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
2 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
8 แห่ง