ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ13 แห่ง
ตำบล
จำนวน
หนองแสง
5 แห่ง
ขามป้อม
0 แห่ง
เสือโก้ก
0 แห่ง
ดงใหญ่
1 แห่ง
โพธิ์ชัย
0 แห่ง
หัวเรือ
3 แห่ง
แคน
2 แห่ง
งัวบา
0 แห่ง
นาข่า
0 แห่ง
บ้านหวาย
0 แห่ง
หนองไฮ
1 แห่ง
ประชาพัฒนา
0 แห่ง
หนองทุ่ม
0 แห่ง
หนองแสน
1 แห่ง
โคกสีทองหลาง
0 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ13 แห่ง
อุตสาหกรรม
0 แห่ง
บริษัท
3 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
0 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
0 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
6 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
0 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
1 แห่ง