ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ77 แห่ง
ตำบล
จำนวน
ในเมือง
33 แห่ง
สัมฤทธิ์
3 แห่ง
โบสถ์
7 แห่ง
กระเบื้องใหญ่
3 แห่ง
ท่าหลวง
2 แห่ง
รังกาใหญ่
8 แห่ง
ชีวาน
2 แห่ง
นิคมสร้างตนเอง
4 แห่ง
กระชอน
2 แห่ง
ดงใหญ่
4 แห่ง
ธารละหลอด
0 แห่ง
หนองระเวียง
9 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ77 แห่ง
อุตสาหกรรม
2 แห่ง
บริษัท
3 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
3 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
1 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
46 แห่ง
สถานบันเทิง
1 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
0 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
14 แห่ง