ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ37 แห่ง
ตำบล
จำนวน
จักราช
15 แห่ง
ท่าช้าง
0 แห่ง
ทองหลาง
6 แห่ง
สีสุก
1 แห่ง
หนองขาม
5 แห่ง
หนองงูเหลือม
0 แห่ง
หนองพลวง
3 แห่ง
หนองยาง
0 แห่ง
พระพุทธ
0 แห่ง
ศรีละกอ
4 แห่ง
คลองเมือง
1 แห่ง
ช้างทอง
0 แห่ง
หินโคน
2 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ37 แห่ง
อุตสาหกรรม
1 แห่ง
บริษัท
2 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
3 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
0 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
26 แห่ง
สถานบันเทิง
1 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
0 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
3 แห่ง