ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ112 แห่ง
ตำบล
จำนวน
กบินทร์
11 แห่ง
เมืองเก่า
10 แห่ง
วังดาล
2 แห่ง
นนทรี
17 แห่ง
ย่านรี
2 แห่ง
วังตะเคียน
1 แห่ง
หาดนางแก้ว
1 แห่ง
ลาดตะเคียน
19 แห่ง
บ้านนา
5 แห่ง
บ่อทอง
4 แห่ง
หนองกี่
31 แห่ง
นาแขม
2 แห่ง
เขาไม้แก้ว
3 แห่ง
วังท่าช้าง
4 แห่ง
นาดี*
0 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ112 แห่ง
อุตสาหกรรม
20 แห่ง
บริษัท
41 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
3 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
2 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
27 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
1 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
12 แห่ง