ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ585 แห่ง
ตำบล
จำนวน
ศรีราชา
125 แห่ง
สุรศักดิ์
41 แห่ง
ทุ่งสุขลา
82 แห่ง
บึง
40 แห่ง
หนองขาม
67 แห่ง
เขาคันทรง
24 แห่ง
บางพระ
17 แห่ง
บ่อวิน
189 แห่ง
ท่าเทววงษ์*
0 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ585 แห่ง
อุตสาหกรรม
46 แห่ง
บริษัท
205 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
5 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
15 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
68 แห่ง
สถานบันเทิง
4 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
1 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
117 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
83 แห่ง