ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ153 แห่ง
ตำบล
จำนวน
สัตหีบ
80 แห่ง
นาจอมเทียน
29 แห่ง
พลูตาหลวง
27 แห่ง
บางเสร่
13 แห่ง
แสมสาร
4 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ153 แห่ง
อุตสาหกรรม
2 แห่ง
บริษัท
24 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
5 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
0 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
48 แห่ง
สถานบันเทิง
1 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
11 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
50 แห่ง