ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ100 แห่ง
ตำบล
จำนวน
พานทอง
22 แห่ง
หนองตำลึง
5 แห่ง
มาบโป่ง
6 แห่ง
หนองกะขะ
25 แห่ง
หนองหงษ์
9 แห่ง
โคกขี้หนอน
3 แห่ง
บ้านเก่า
23 แห่ง
หน้าประดู่
2 แห่ง
บางนาง
4 แห่ง
เกาะลอย
1 แห่ง
บางหัก
0 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ100 แห่ง
อุตสาหกรรม
25 แห่ง
บริษัท
46 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
1 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
0 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
13 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
0 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
9 แห่ง