ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ173 แห่ง
ตำบล
จำนวน
หนองแค
17 แห่ง
กุ่มหัก
1 แห่ง
คชสิทธิ์
6 แห่ง
โคกตูม
3 แห่ง
โคกแย้
27 แห่ง
บัวลอย
21 แห่ง
ไผ่ต่ำ
10 แห่ง
โพนทอง
1 แห่ง
ห้วยขมิ้น
15 แห่ง
ห้วยทราย
14 แห่ง
หนองไข่น้ำ
12 แห่ง
หนองแขม
2 แห่ง
หนองจิก
1 แห่ง
หนองจรเข้
1 แห่ง
หนองนาก
4 แห่ง
หนองปลาหมอ
21 แห่ง
หนองปลิง
8 แห่ง
หนองโรง
9 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ173 แห่ง
อุตสาหกรรม
41 แห่ง
บริษัท
58 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
3 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
7 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
43 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
0 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
11 แห่ง