ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ17 แห่ง
ตำบล
จำนวน
ลาดบัวหลวง
6 แห่ง
หลักชัย
1 แห่ง
สามเมือง
4 แห่ง
พระยาบันลือ
4 แห่ง
สิงหนาท
0 แห่ง
คู้สลอด
0 แห่ง
คลองพระยาบันลือ
2 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ17 แห่ง
อุตสาหกรรม
0 แห่ง
บริษัท
3 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
3 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
2 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
8 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
0 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
0 แห่ง