ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ38 แห่ง
ตำบล
จำนวน
นครหลวง
8 แห่ง
ท่าช้าง
2 แห่ง
บ่อโพง
3 แห่ง
บ้านชุ้ง
2 แห่ง
ปากจั่น
1 แห่ง
บางระกำ
0 แห่ง
บางพระครู
10 แห่ง
แม่ลา
6 แห่ง
หนองปลิง
0 แห่ง
คลองสะแก
4 แห่ง
สามไถ
1 แห่ง
พระนอน
1 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ38 แห่ง
อุตสาหกรรม
10 แห่ง
บริษัท
10 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
2 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
1 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
11 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
0 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
2 แห่ง