ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ402 แห่ง
ตำบล
จำนวน
บางนา
394 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ402 แห่ง
อุตสาหกรรม
2 แห่ง
บริษัท
133 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
2 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
2 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
63 แห่ง
สถานบันเทิง
1 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
1 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
129 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
44 แห่ง