ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ537 แห่ง
ตำบล
จำนวน
คลองเตยเหนือ
163 แห่ง
คลองตันเหนือ
297 แห่ง
พระโขนงเหนือ
77 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ537 แห่ง
อุตสาหกรรม
2 แห่ง
บริษัท
168 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
4 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
5 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
70 แห่ง
สถานบันเทิง
13 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
1 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
91 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
1 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
110 แห่ง