ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ389 แห่ง
ตำบล
จำนวน
คลองเตย
112 แห่ง
คลองตัน
156 แห่ง
พระโขนง
104 แห่ง
คลองเตยเหนือ
9 แห่ง
คลองตันเหนือ
8 แห่ง
พระโขนงเหนือ
0 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ389 แห่ง
อุตสาหกรรม
1 แห่ง
บริษัท
142 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
6 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
2 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
49 แห่ง
สถานบันเทิง
4 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
67 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
82 แห่ง